PTI govt mulls abolishing fifth schedule of customs act

0 Comments

ISLAMABAD: Jednym z głównych posunięć jest  to, że rząd może znieść system ceł preferencyjnych w nadchodzącym budżecie, aby wygenerować ponad 100 miliardów dolarów przychodów, ponieważ stoi przed gigantycznym zadaniem nałożenia nowych podatków w wysokości 600 miliardów Rs, aby spełnić warunek ustalony przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy na pakiet ratunkowy.

Jeśli rząd zatwierdzi propozycję, koszty maszyn włókienniczych, samolotów, farmaceutyków, sprzętu medycznego, maszyn rolniczych, maszyn do nawożenia i elektrowni wzrosną od lipca.

Materiały opakowaniowe również stałyby się drogie, co zwiększyłoby ceny szybko zmieniających się towarów konsumpcyjnych.

https://tribune.com.pk/story/1962457/2-pti-govt-mulls-abolishing-fifth-schedule-customs-act/

Categories:
See LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/in/arturdziedzic/